Emniyettepe Mh. Selam Sk. No:52 Ahikent Villaları - Eyüp/İSTANBUL
Müşteri Hizmetleri | 0850 532 99 99
0212 320 50 72

API Dokümanı

Bulutsantralim API ile aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

 • Çağrı Başlatma: Uygulamalarınız üzerinden çağrı başlatabilirsiniz.
 • Müşteri Bilgilerinin Uygulamanızda Açılması (Olay Bildirme): Santralinizdeki telefonsal olayları uygulamalarınıza bildirebilirsiniz. Böylelikle gelen aramalarda yazılımınızda kayıtlı müşterinizin bilgilerini uygulamanızın ekranında görüntüleyebilirsiniz.
 • Arama Kayıtlarına Erişim: Santralinizdeki arama kayıtlarına ve detayına erişebilirsiniz.
 • Çağrı ve Ses Kaydı Erişimi: Uygulamalarınız üzerinden çağrıların ses kayıtları dinleyebilir veya indirebilirsiniz.
 • Otomatik IVR ve Sesli Mesaj Projesi Oluşturma: Uygulamanız üzerinden otomatik IVR araması projesi ve sesli mesaj projesi oluşturabilirsiniz.

ÇAĞRI BAŞLATMA

Uygulamalarınız üzerinden santraldeki bir dahiliye çağrı başlatmak için kullanılır. Bunun için HTTP GET metodu ile api.bulutsantralim.com adresi aşağıdaki parametrelerle çağrılır. İstek başarılı olduğunda HTTP 200 Status kodu ile mesajın Body’sinde call_uuid döner. İstek başarısız olduğunda ise ilgili HTTP Status kodu ile mesajın Body’sinde hata mesajı döner.

HAZIRLIK
Online İşlem Merkezi => Bulut Santralim => Santral Ayarlarım menüsü altından API Anahtarınızı (key) öğrenmelisiniz.

ÇAĞRI BAŞLATMA ÖRNEĞİ

http://api.bulutsantralim.com/originate?key=K12345678-1234-5678-4321-123456789012&extension=1001&destination=908505320000

BAŞARILI CEVAP

HTTP/1.1 200 OK
358c20bc-fd86-11e5-87a2-157d41a07454

BAŞARISIZ CEVAP

HTTP/1.1 400 Bad Request
extension 1005 not found

PARAMETRELER
Kullanılacak parametreler aşağıdakilerdir. Zorunlu olanlar koyu olarak belirtilmiştir.

 • key = Size özel oluşturulmuş API anahtarınızdır.
 • extension = Aramanın bağlanacağı dahili numaradır.
 • destination = Aranacak olan numara. (908505320000 formatında olmalı.)
 • caller_id = Aramada kullanılacak olan dış numara. (908505320000 formatında olmalı. Kullanılacak dış numaranın mutlaka en az bir dahilide seçili olması gerekir. Bu parametre verilmezse dahilide seçili olan dış no kullanılacaktır.)
 • manual_answer = Değeri true olarak gönderilirse dahilinin telefonu açmasını bekler. (Normalde otomatik olarak dahili açılır ve karşı numara aranır.)

OLAY BİLDİRME (POPUP – CDR – CEVAPSIZ)

Santralinizde gerçekleşen olayları (telefon çalıyor, telefon açıldı, telefon kapandı) uygulamalarınıza bildirmek için kullanılır. Telefon kapandı (hangup) bildirimi aynı zamanda CDR bildirimidir. Telefon kapandı bildirimi içesindeki çağrının cevaplanıp cevaplanamadığı (answered) bilgisi Kaçan çağrı tespiti için kullanılır. HTTP POST metodu ile santral ayarlarından girdiğiniz olay bildirim adresine aşağıdaki parametreler gönderilir. Veriler HTML Form Field olarak gönderilir.

HAZIRLIK
Online İşlem Merkezi => Bulut Santralim => Santral Ayarlarım menüsü altından hangi olayların bildirileceğini ve bildirim yapılacak URL’i belirtmelisiniz.

UYGULAMANIZA GÖNDERİLECEK BİLDİRİM ÖRNEĞİ

POST http://musteri.adresi.com.tr/event/
Host: musteri.adresi.com.tr
Accept: */*

event_type=ringing&domain_id=101&direction=inbound&caller_id_number=02123205062&outbound_caller_id_number=&destination_number=1001&dialed_user=1001&call_uuid=1234&start_stamp=2016-01-01 00:00:00

PARAMETRELER

 • event_type (ringing, answer, hangup)
 • domain_id
 • direction (internal, inbound, outbound)
 • caller_id_number
 • outbound_caller_id_number
 • destination_number
 • dialed_user
 • connected_user
 • call_uuid
 • start_stamp
 • answer_stamp
 • end_stamp
 • duration
 • recording_present (t, f)
 • answered (t, f)
 • queue
 • queue_wait_duration
 • sip_hangup_disposition
 • hangup_cause
 • failure_status
 • failure_phrase

ARAMA KAYITLARINA ERİŞİM

Santralinizdeki arama kayıtlarına ve detayına erişmek için kullanılır. Bunun için HTTP GET metodu ile api.bulutsantralim.com adresi aşağıdaki parametrelerle çağrılır. İstek başarılı olduğunda HTTP 200 Status kodu ile mesajın Body’sinde çağrılar döner. İstek başarısız olduğunda ise ilgili HTTP Status kodu ile mesajın Body’sinde hata mesajı döner.

HAZIRLIK
Online İşlem Merkezi => Bulut Santralim => Santral Ayarlarım menüsü altından API Anahtarınızı (key) öğrenmelisiniz.

ARAMA KAYITLARINA ERİŞME ÖRNEĞİ

http://api.bulutsantralim.com/cdrs?key=K12345678-1234-5678-4321-123456789012

BAŞARILI CEVAP

HTTP/1.1 200 OK
{"cdrs":[{
 "start_stamp":"2017-08-03 12:30:32 +0300",
 "direction":"Gelen",
 "caller_id_number":"03121234567",
 "destination_number":"902129876543",
 "duration":00:01:05,
 "queue":"201",
 "result":"Cevaplandı",
 "missed":"true",
 "recording_present":"false",
 "sip_hangup_disposition":"caller",
 "call_uuid":"651f8a68-782e-11g7-a6b6-5bedc26e2ab3",
 "answer_stamp":"2017-08-03 12:30:32 +0300",
 "end_stamp":"017-08-03 12:30:52 +0300"
}],
"pagination":{
 "page":1,
 "total_count":25,
 "total_pages":3,
 "limit":10
}
}
 • start_stamp – Çağrının başladığı zaman.
 • direction – Çağrının yönü. “Gelen”, “Giden”, “Giden (API), “Giden (IVR)”  ve  “Santral içi” olarak değişebilir.
 • caller_id_number – Arayan numara.
 • destination_number – Aranan numara.
 • duration – Konuşma süresi.
 • queue – Çağrı kuyrukta beklediyse ve ya cağrı qrupuna yönlendirildiyse onun numarası.
 • result – Çağrının sonuçu. “Cevaplandı”, “Meşgul”  ve ya “Meşgule atıldı” gibi  döner.
 • missed – Kaçan çağrı ise “true” değilse  “false” döner.
 • recording_present – Çağrının ses kaydının olup olmadığı. “true”  ya da “false” döner.
 • sip_hangup_disposition – Çağrının kimin tarafından kapatıldığı. “caller” ya da “callee” olarak döner.
 • call_uuid – Çağrının uuid`si.
 • answer_stamp – Çağrının cevaplandığı zaman.
 • end_stamp – Çağrının sonlandığı zaman.
 • page – Listenin hangi sayfasında olduğunuz.
 • total_count – Listede dönen çağrı sayısı
 • total_pages – Listenin kaç sayfadan oluştuğu.(total_pages=total_count/limit)
 • limit – Listeye verilen sınır.

BAŞARISIZ CEVAP

HTTP/1.1 400 Bad Request
Gecersiz anahtar: K12345678-1234-5678-4321-123456789012

PARAMETRELER

Kullanılacak parametreler aşağıdakilerdir. Zorunlu olanlar koyu olarak belirtilmiştir.

 • key= Size özel oluşturulmuş API anahtarınızdır.  https://oim.verimor.com.tr/switch/domain/edit adresinden görebilir/üretebilirsiniz.
 • start_stamp_from = Başlama tarihi yazdığınız tarihden sonra olan çağrıları listeler. “2017-08-03 12:30:32 UTC” formatında olmalı.
 • start_stamp_to = Başlama tarihi yazdığınız tarihe kadar olan çağrıları listeler. “2017-08-03 12:30:32 UTC” formatında olmalı. Tarih aralığı 31 günden uzun olamaz.
 • recording_present = Değeri “true” olarak gönderilirse ses kaydı olan çağrıları, değeri “false”  olarak gönderilirse ses kaydı olmayan çağrıları, değeri “deleted” olarak gönderilirse ses kaydı silinmiş çağrıları listeler.
 • direction = Değeri  “inbound” olarak gönderilirse gelen aramaları, değeri  “outbound” olarak gönderilirse giden aramaları, Değeri “internal” olarak gönderilirse santral içi aramaları listeler.
 • caller_id_number = Arama yapan numara.
 • missed = Değeri “true” olarak gönderilirse kaçan çağrıları, Değeri  “false”  olarak gönderilirse cevaplanmış çağrıları listeler.
 • destination_number = Arama yapılan numara.
 • queue = Çağrının bağlandığı kuyruk.
 • limit = Listeyi sınırlayabilirsiniz.Varsayılan değer 10,maksimum değer 100.
 • page = Liste limite göre sayfalanıyor. “total_pages” değerinden maksimum kaç sayfa olduğunu belirleyerek görmek istediyiniz sayfanın numarasını girebilirsiniz.

ARAMA KAYDININ DETAYINA ERİŞME ÖRNEĞİ

Detayına erişmek istediğiniz çağrının call_uuid`ni aşağıdaki URL`de olduğu gibi girmeniz gerekiyor.

http://api.bulutsantralim.com/cdrs/5cfdfb46-776c-11e7-8375-0d58348796d3?key=K12345678-1234-5678-4321-123456789012

BAŞARILI CEVAP

HTTP/1.1 200 OK
{"cdr":{
 "direction":"Santral içi",
 "caller_id_number":"1002",
 "destination_number":"1001",
 "result":"Cevaplandı",
 "sip_hangup_disposition":"caller",
 "missed":"false",
 "call_uuid":"5cfdfb46-776c-11e7-8375-0d58348796d3",
 "start_stamp":"2017-08-02 13:21:35 +0300",
 "answer_stamp":"2017-08-02 13:21:37 +0300",
 "end_stamp":"2017-08-02 13:22:09 +0300",
 "duration":00:00:32,
 "recording_present":"true"
},
"call_flow":[{
 "destination_number":"1001",
 "start_stamp":"2017-08-02 13:21:35 +0300",
 "answer_stamp":"2017-08-02 13:21:37 +0300",
 "end_stamp":"2017-08-02 13:21:52 +0300",
 "ip_address":"192.168.1.101",
 "sip_user_agent":"Yealink SIP-T22P 7.73.0.50"
 "write_codec":"PCMA"
 "read_code":"PCMA",
 "result":"Cevaplandı"
},{
 "destination_number":"1000",
 "start_stamp":"2017-08-02 13:21:35 +030",
 "answer_stamp":"2017-08-02 13:21:37 +030",
 "end_stamp":"2017-08-02 13:22:09 +0300",
 "ip_address":"192.168.1.102",
 "sip_user_agent":"X-Lite release 4.9.7 stamp 83108",
 "write_codec":"PCMA"
 "read_codec" :" PCMU",
 "result":"Cevaplandı",
}]
}

Arama bilgileri:

 • direction – Çağrının yönü. “Gelen”, “Giden”, “Giden (API), “Giden (IVR)” ve “Santral içi” olarak değişebilir.
 • caller_id_number – Arayan numara.
 • destination_number – Aranan numara.
 • result – Çağrının sonuçu. “Cevaplandı”, “Meşgul” ve ya “Meşgule atıldı” gibi döner.
 • sip_hangup_disposition – Çağrının kimin tarafından kapatıldığı. “caller” ya da “callee” olarak döner.
 • missed – Kaçan çağrı. “true” ya da “false” döner.
 • call_uuid – Çağrının uuid`si.
 • start_stamp – Çağrının başladığı zaman.
 • answer_stamp – Çağrının cevaplandığı zaman.
 • end_stamp – Çağrının sonlandığı zaman.
 • duration – Konuşma süresi.
 • recording_present – Çağrının ses kaydının olup olmadığı. “true” ya da “false” döner.

Çağrı akışı :

 • destination_number – Aranan numara.
 • start_stamp – Çağrının başladığı zaman.
 • answer_stamp – Çağrının cevaplandığı zaman.
 • end_stamp – Çağrının sonlandığı zaman.
 • ip_address –Aranan numaranın ip adresi.
 • sip_user_agent – Aranan numaranın cihaz modeli.
 • write_codec – Bulutsantralin gonderdiyi ses paketlerinin kodeki.
 • read_codec – Bulutsantralin aldığı ses paketlerinin kodeki.
 • result – Çağrının sonuçu. “Cevaplandı”, “Meşgul” ve ya “Meşgule atıldı” gibi  döner.

BAŞARISIZ CEVAP

HTTP/1.1 404 Bad Request
cannot find call with call_uuid 5cfdfb46-776c-11e7-8375-0d58348796d3

PARAMETRELER
Kullanılacak parametreler aşağıdakilerdir. Zorunlu olanlar koyu olarak belirtilmiştir.

SES KAYDI ERİŞİMİ

Santralinizdeki ses kayıtlarını uygulamalarınız üzerinden dinlemek veya indirmek için kullanılır. Bu işlem iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada URL elde edilir. İkinci aşamada ise o URL’den ses dosyası indirilir/dinlenir.

Birinci aşama için; HTTP POST metodu ile api.bulutsantralim.com adresine aşağıdaki parametreler gönderilir. İstek başarılı olduğunda HTTP 200 Status kodu ile mesajın Body’sinde ses kaydına ait olan bir URL döner. İstek başarısız olduğunda ise ilgili HTTP Status kodu ile mesajın Body’sinde hata mesajı döner.

İkinci aşamada ise elde ettiğiniz URL bir player’a verilip dinleme yaptırılır veya direkt indirebilir. URL yaşam süresi 1 saattir.

HAZIRLIK
Online İşlem Merkezi => Bulut Santralim => Santral Ayarlarım menüsü altından API Anahtarınızı (key) öğrenmelisiniz.

URL İSTEME ÖRNEĞİ

http://api.bulutsantralim.com/recording_url?key=K12345678-1234-5678-4321-123456789012&call_uuid=12345678-1234-5678-4321-123456789012

BAŞARILI CEVAP

HTTP/1.1 200 OK
http://api.bulutsantralim.com/recording/Rbb9d6f36-d1a7-46f5-961e-4be2e2ba1b8e

 BAŞARISIZ CEVAP

HTTP/1.1 400 Bad Request
cannot find call with call_uuid 12345678-1234-5678-4321-123456789012

PARAMETRELER
Kullanılacak parametreler aşağıdakilerdir. Zorunlu olanlar koyu olarak belirtilmiştir.

 • key = Size özel oluşturulmuş API anahtarınızdır.
 • call_uuid = URL’ini istediğiniz ses kaydına ait uuid.

OTOMATİK ARAMA KAMPANYASI OLUŞTURMA

Yeni otomatik arama kampanyasını oluşturmak için HTTP(S) POST JSON yöntemini kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir JSON string POST etmeniz yeterlidir.

KAMPANYA BAŞLATMA ÖRNEĞİ

POST http://api.bulutsantralim.com/ivr_campaigns.json
Host: api.bulutsantralim.com
Content-Type: application/json
Accept: */*

{
 'key' : 'K12345678-1234-5678-4321-123456789012',
 'name' : 'Memnuniyet anketi',
 'date_range_begin' : '2017-05-09',
 'time_range_begin' : '09:00',
 'time_range_end' : '18:00',
 'ring_timeout' : 30,
 'cli' : '902129630131',
 'welcome_announcement_id' : 128,
 'call_retries' : 2,
 'webhook_url' : 'https://sizin.adresiniz.com.tr/bildirim/yolu',
 'digit_target_0' : 'announcement/421',
 'digit_target_1' : 'announcement/421',
 'digit_target_2' : 'user/1001',
 'digit_target_3' : 'group/700',
 'digit_target_4' : 'ivr/10',
 'digit_target_5' : 'announcement/428',
 'digit_target_6' : 'external/05321234567',
 'digit_target_7' : 'voicemail/1003',
 'digit_target_8' : 'queue/201',
 'digit_target_9' : 'queue/202',
 'digit_target_star' : 'restart',
 'digit_target_square' : 'user/1000',
 'timeout_target' : '',
 'invalid_target' : '',
 'digit_retries' : 1,
 'phone_list' : [
 {'phone' : '05512369874', 'phrase' : '#429 12/05/2017 #430 102.45 #431'},
 {'phone' : '05651236547', 'phrase' : '#429 12/05/2017 #430 65.12 #431'}
 ]
}

BAŞARILI CEVAP

HTTP/1.1 200 OK
20212

 BAŞARISIZ CEVAP

HTTP/1.1 400 Bad Request
name can't be blank

PARAMETRELER
Kullanılacak parametreler aşağıdakilerdir. Zorunlu olanlar koyu olarak belirtilmiştir.

 • key = Size özel oluşturulmuş API anahtarınızdır. https://oim.verimor.com.tr/switch/domain/edit adresinden görebilir/üretebilirsiniz.
 • name: Kampanyanın adı.
 • date_range_begin: Kampanyanın aramaya başlayacağı tarih, YYYY-AA-GG formatında olmalıdır.
 • time_range_begin: Kampanyanın çalışma saatlerinin başlangıcı. SS:DD (veya S:DD) formatında olmalı.
 • time_range_end: Kampanyanın çalışma saatlerinin bitişi. SS:DD (veya S:DD) formatında olmalı.
 • ring_timeout: Aranan numara çalarken beklenecek süre (saniye), 10 – 60 sn. arasında olabilir.
 • cli: Arayan numara. Karşı taraf bu numarayı görür.
 • welcome_announcement_id: Aranan numaralara dinletilecek ses dosyasının ID’si. Bu ses dinletilip peşinden tuşlama beklenir. ID’leri https://oim.verimor.com.tr/switch/announcements sayfasından görebilirsiniz.
 • call_retries: Tekrar arama sayısı. Meşgul, ulaşılamıyor, cevap yok gibi durumlarda numaranın kaç defa daha aranacağını belirtir.
 • webhook_url: Tuşlamaların bildirileceği URL. Doluysa tüm tuşlamalar bu URL’e gönderilir. Kampanya oluşturulurken bu URL’e boş bir POST request’i gönderilip 200 dönmesi beklenir, bu şekilde URL’i doğruluyoruz. Aranan kişi tuşlama yaptıktan sonra bir yere yönlenmeyecekse, sadece tuşlamayı kaydetmek istiyorsanız, tuşa hedef olarak anons verebilirsiniz.
 • digit_target0 .. digit_target_9: Aranan kişi 0 – 9 tuşlarına bastığında yönlendirilecek hedefler (gerçekleşecek eylemler). Verebileceğiniz hedeflerin listesi aşağıda listelenmiştir. 0-9, star, square, timeout, invalid’den en az birisi için hedef verilmesi zorunludur.
 • digit_target_start: Aranan kişi yıldız (*) tuşuna bastığında yönlendirilecek hedef (gerçekleşecek eylem). Verebileceğiniz hedeflerin listesi aşağıda listelenmiştir. 0-9, star, square, timeout, invalid’den en az birisi için hedef verilmesi zorunludur.
 • digit_target_square: Aranan kişi kare (#) tuşuna bastığında yönlendirilecek hedef (gerçekleşecek eylem). Verebileceğiniz hedeflerin listesi aşağıda listelenmiştir. 0-9, star, square, timeout, invalid’den en az birisi için hedef verilmesi zorunludur.
 • timeout_target: Aranan kişi ses kaydını dinledikten sonra 2 saniye içinde bir tuşa basmadığında ve retry_count adedi kadar tekrar denemenin sonunda yönlendirilecek hedef (gerçekleşecek eylem). Verebileceğiniz hedeflerin listesi aşağıda listelenmiştir. 0-9, star, square, timeout, invalid’den en az birisi için hedef verilmesi zorunludur.
 • invalid_target: Aranan kişi ses kaydını dinledikten hatalı bir tuşa bastığında ve retry_count adedi kadar tekrar denemenin sonunda yönlendirilecek hedef (gerçekleşecek eylem). Verebileceğiniz hedeflerin listesi aşağıda listelenmiştir. 0-9, star, square, timeout, invalid’den en az birisi için hedef verilmesi zorunludur.
 • digit_retries: Tuşlama tekrar sayısı. Geçersiz tuşlama yapıldığında veya hiç tuşlama yapılmayıp 2 saniye zamanaşımı dolduğunda, ilgili uyarı okunup Menü baştan okunur.
 • phone_list: Aranacak numara listesi (zorunlu). ‘phone’ aranacak numaradır, ‘905321234567’ veya ‘05321234567’ veya ‘5321234567’ veya uluslararası için ‘00491234567’ şeklinde olmalıdır, ‘phone’ sahası zorunludur. ‘phrase’ sahası bu numaraya okunacak özel mesajı belirtir, formatı için aşağıda Cümle (phrase) Formatı başlığına bakınız. ‘phrase’ sahası zorunlu değildir.

HEDEF (TARGET) SEÇENEKLERİ

 • restart: Karşılama mesajını (announcement) veya cümleyi (phrase) tekrar dinlet, “mesajı tekrar dinlemek için 3’e basınız” şeklinde kullanılabilir.
 • user/1000: Aranan kişiyi 1000 numaralı dahiliye bağla.
 • group/700: Aranan kişiyi 700 numaralı çalma grubuna bağla.
 • queue/200: Aranan kişiyi 200 numaralı kuyruğa aktar.
 • ivr/10: Aranan kişiyi 10 numaralı Sesli Karşılama Menüsüne aktar.
 • external/05321234567: Aranan kişiyi 05321234567 numarasına bağla.
 • voicemail/1000: Aranan kişiyi 1000 numaralı dahilinin telesekreterine aktar. 1000 numaralı dahili ulaşılabilir olsa bile.
 • announcement/456: Aranan kişiye 456 ID’li Ses Dosyasını dinlet ve çağrıyı sonlandır. Ses dosyası ID’lerinizi https://oim.verimor.com.tr/switch/announcements sayfasından görebilirsiniz. Tuşlamaları sadece API ile toplamak istiyorsanız, arayanı başka bir yere yönlendirmeyecekseniz bu seçeneği kullanmalısınız.
 • fax: Aranan kişiye faks sinyali gönder, faks alma işlemini başlat.
 • fax/isim@firmaadi.com.tr: Aranan kişiye faks sinyali gönder, faks alma işlemini başlat, faks alınırsa verilen e-posta adresine gönder.
 • hangup/hangup: Çağrıyı kapat (normal kapatma sinyali ver).
 • hangup/busy: Çağrıyı kapat (meşgul tonu ver).

CÜMLE (PHRASE) FORMATI

Karşı tarafa okunacak ‘cümle’, boşlukla ayrılmış ‘kelime’lerden oluşur.
Önceden https://oim.verimor.com.tr/switch/announcements adresinden şu ses dosyalarını yüklediğimizi düşünelim:

 • ID: 456, okunan mesaj: “Değerli müşterimiz, son ödeme tarihi”
 • ID: 457, okunan mesaj: “olan faturanızın tutarı”
 • ID: 458, okunan mesaj: “tur. İyi günler dileriz.”

ÖRNEK CÜMLE

#456 15/11/2017 #457 73.56 #458

Karşı tarafa “Değerli müşterimiz, son ödeme tarihi on beş kasım iki bin on yedi olan faturanızın tutarı yetmiş üç lira elli altı kuruştur. İyi günler dileriz.” şeklinde seslendirilecektir.

TUŞLAMA RAPORU ALIMI

Kampanyadaki numara aranıp tuşlama yapıldığında, webhook_url sahasında URL varsa aşağıdaki gibi bir HTTP POST request’i gönderilir.

BİLDİRİM ÖRNEĞİ

POST https://sizin.adresiniz.com.tr/bildirim/yolu
Host: sizin.adresiniz.com.tr

notification_id=5&notification_date=2017-05-10 13:18:56 UTC&domain_id=429&ivr_campaign_id=131&ivr_campaign_name=Memnuniyet anketi&ivr_lead_id=1878&phone=905321234567&digit=2&status=Başarılı&call_uuid=aacdb242-364b-11e7-8bed-c9aec7093786

BİLDİRİM SAHALARI
API’nize gönderilecek parametreler aşağıdakilerdir.

 • notification_id: Bu bildirime ait unique id.
 • notification_date: Bildirimi yapılan olayın gerçekleştiği tarih saat.
 • domain_id: Bulutsantral ID’si
 • ivr_campaign_id: Otomatik IVR arama kampanyasının ID’si
 • ivr_campaign_name: Otomatik IVR arama kampanyasının adı
 • ivr_lead_id: Kampanyadaki numaranın ID’si
 • phone: Aranan telefon numarası
 • digit: Aranan kişinin yaptığı tuşlama. Şu değerleri alabilir:
  • Boş string (“”): Çağrı başlamadı (numara meşgul, ulaşılamıyor, hatalı numara vs.). Bu durumda status sahasında ilgili hata yazar.
  • 0-9 arası bir rakam: Geçerli bir tuşlama yapıldı.
  • tire (-) işareti: tuşlama yapılmadı ve timeout oluştu.
  • ünlem (!) işareti ve rakam (örn: !4): Geçerli olmayan (tuşlama ayarlarında karşılığı olmayan) bir tuşa basıldı.
 • status: Çağrı durumu. “Başarılı”, “Cevapsız”, “Reddedildi”, “Hata” gibi açıklamaları içerir. “Başarılı” hariç her durum hata olarak yorumlanabilir.
 • call_uuid: Tuşlama için yapılan çağrının UUID’si. Yukarıdaki olay bildirme API’sini de kullanıyorsanız, orada gelen UUID ile eşleştirebilirsiniz.

OTOMATİK ARAMA KAMPANYASI SİLME

Otomatik arama kampanyasını iptal etmek istediğinizde (örneğin arayacağınız müşteri sizi aradıysa), oluşturduğunuz kampanyayı silmek için HTTP(S) DELETE yöntemini kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte olduğu gibi DELETE request’i göndermeniz yeterlidir.

KAMPANYA SİLME ÖRNEĞİ

DELETE http://api.bulutsantralim.com/ivr_campaigns/112?key=K12345678-1234-5678-4321-123456789012
Host: api.bulutsantralim.com
Accept: */*

BAŞARILI CEVAP

HTTP/1.1 200 OK
OK

 BAŞARISIZ CEVAP

HTTP/1.1 400 Bad Request
Cannot find ivr_campaign with ID 112

PARAMETRELER
Kullanılacak parametreler aşağıdakilerdir. Zorunlu olanlar koyu olarak belirtilmiştir.

Cevap Yaz


eighteen − eight =